Program

Pátek 14. 10 .2022

9:45Sraz účastníků exkurze – exkurze, prohlídka města s výkladem
Vinařství Bettina Lobkowicz, Plavební 754, Mělník
13:00OBĚD, školní jídelna Fügnerova 3524, Mělník (vedle školy)
13:00—13:30OBĚD, školní jídelna Fügnerova 3524, Mělník (vedle školy)
13:30—13:40prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Zahájení X. Veletrhu nápadů učitelů chemie
13:40—14:00PaedDr. Dalibor Ullrych
Představení ZŠ
14:00—14:40Mgr. Pavel Böhm, Mgr. Jakub Jermář
Počítačem podporované experimenty s Vernierem
14:40—15:00prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D
Komunitní vzdělávání s přírodovědnou tematikou – Projekt MOST
15:00—15:20doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D.
„Open schooling“ jako výzva pro školy
15:20—15:40Dr. Sohair Sakhnini
STEM komunitní vzdělávání v Izraeli zaměřené na témata:
Odpady + Energie (v angličtině se simultánním překladem)
15:40—16:10PŘESTÁVKA
16:10—16:50Mgr. Miroslava Bělochová
Laboratorní cvičení – pokusy žáků v laboratoři
16:50—17:10PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
Výuka pH prakticky
17:10—17:30Ing. Hana Doušová, Ph.D.
Popularizace vědy a techniky na FChT Upce
17:30—18:00RNDr. Markéta Bludská
Jak vyčíslit chemické rovnice bez oxidačních čísel
19:30Společenský večer
Restaurace U Sv. Václava

Sobota 15. 10. 2022

9:00—9:20Mgr. Miroslava Bělochová
Směsi jinak
9:20—9:40Mgr. Adéla Turčová
Moderní pojetí výuky chemie
9:40—10:00Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.
Interaktivní mapa chemického průmyslu
10:00—10:30PŘESTÁVKA
10:30—10:50Ing. Bc. Martina Čáslavová
Využití nové informatiky v chemii
10:50—11:10doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Výukové animace na téma Nukleové kyseliny a proteosyntéza
11:10—11:50doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D., RNDr. Luděk Míka, Ph.D.
Chemie ve virtuální realitě – jak na to
11:50—12:10PaedDr. Dalibor Ullrych
Závěrečné slovo ředitele školy
12:10—12:30prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Závěr X. Veletrhu nápadů učitelů chemie

Program v PDF k dispozici zde