IX. ročník Veletrhu nápadů učitelů chemie

Z důvodu protiepidemických opatření vyhlášených vládou
se IX. Veletrh nápadů učitelů chemie ruší a bude pořádán v náhradním termínu.

Nový termín nebyl zatím stanoven.


Registrace účastníků na veletrh zůstávají v platnosti. Pokud Vám nový termín nebude vyhovovat, prosíme o písemné zrušení registrace.

Veletrh se bude konat ve dnech 9. a 10. 10. 2020
na VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov

Cílem semináře je využít setkání pro výměnu zkušeností v oblasti výuky chemie jako všeobecně vzdělávacího předmětu na základních a středních školách.

Součástí semináře bude exkurze, ukázky zajímavých experimentů v chemické laboratoři a přednášky pracovníků VŠ k problematice výuky chemie na ZŠ a SŠ.

Organizační výbor: : prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc., prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., Mgr. Bc. Roman Hásek, Ph.D.