VIII. ročník Veletrhu nápadů učitelů chemie

Veletrh se bude konat ve dnech 4. a 5. 10. 2019 v Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích

Cílem semináře je využít prostor pro výměnu zkušeností v oblasti výuky chemie jako všeobecně vzdělávacího předmětu na základních a středních školách.

Součástí semináře bude exkurze, ukázky zajímavých experimentů v chemické laboratoři a přednášky pracovníků VŠ k problematice výuky chemie na ZŠ a SŠ.

Organizační výbor: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc., prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.