IX. ročník Veletrhu nápadů učitelů chemie

Veletrh se bude konat ve dnech 1. a 2. 10. 2021
na VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov

Cílem semináře je využít setkání pro výměnu zkušeností v oblasti výuky chemie jako všeobecně vzdělávacího předmětu na základních a středních školách.

Součástí semináře bude exkurze, ukázky zajímavých experimentů v chemické laboratoři a přednášky pracovníků VŠ k problematice výuky chemie na ZŠ a SŠ.

Organizační výbor: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc., prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc., Mgr. Bc. Roman Hásek, Ph.D.