XI. ročník Veletrhu nápadů učitelů chemie

Veletrh se bude konat ve dnech 6. a 7. 10. 2023
na ZŠ Komenium, 8. května 29, Olomouc

Cílem semináře je využít setkání pro výměnu zkušeností v oblasti výuky chemie jako všeobecně vzdělávacího předmětu na základních a středních školách.

Součástí semináře bude exkurze, ukázky zajímavých experimentů v chemické laboratoři a přednášky pracovníků VŠ k problematice výuky chemie na ZŠ a SŠ.

Organizační výbor: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.; prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.; Doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.; PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D. – PřF UP; Mgr. Petra Romanovská – ředitelka školy; Mgr. Radim Masař – vyučující chemie