X. ročník Veletrhu nápadů učitelů chemie

Veletrh se bude konat ve dnech 14. a 15. 10. 2022
na ZŠ Jungmannovy sady, Mělník

Cílem semináře je využít setkání pro výměnu zkušeností v oblasti výuky chemie jako všeobecně vzdělávacího předmětu na základních a středních školách.

Součástí semináře bude exkurze, ukázky zajímavých experimentů v chemické laboratoři a přednášky pracovníků VŠ k problematice výuky chemie na ZŠ a SŠ.

Organizační výbor: PaedDr. Dalibor Ulrych, Mgr. Miroslava Bělochová, prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc., prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.