XII. ročník Veletrhu nápadů učitelů chemie

Veletrh se bude konat ve dnech 27. a 28. 9. 2024
na Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 457/3, Praha 1 – Malá Strana

Cílem semináře je využít setkání pro výměnu zkušeností v oblasti výuky chemie jako všeobecně vzdělávacího předmětu na základních a středních školách.

Součástí semináře bude exkurze, ukázky zajímavých experimentů v chemické laboratoři a přednášky pracovníků VŠ k problematice výuky chemie na ZŠ a SŠ.

Organizační výbor:
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc., Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
PhDr. Zuzana Wienerová – ředitelka gymnázia, RNDr. Markéta Bludská