Program

4. 10. 2019
cca od 11.00 Exkurze PREOL (sraz bude v 10.30 na nádraží Litoměřice město, účastníkům budou rozeslány podrobné informace, je nutné mít pevnou obuv, nevhodné jsou podpatky (pochozí rošty))

13.00-13.30 Oběd v centrální školní jídelně

13.45-14.00 Registrace

14.00-18.00 Odborný program

14.00-14.10
Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Zahájení VII. VNU chemie

14.10-14.30
RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.
Představení Gymnázia J. Jungmanna VOŠ + SZŠ

14.30-14.50
Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Výuka chemie s podporou ICT – ověřování v praxi

14.50-15.10
Mgr. Markéta Bartoňová
Uhlík trochu jinak aneb integrovaná výuka v praxi

15.10-15.30
Mgr. Bc. Roman Hásek, Ph.D.
Mořské akvárium jako zdroj přírodovědných experimentů

15.30-15.50
Mgr. Miroslava Bělochová
Pár experimentů s vůní dálek

15.50-16.20 Přestávka

16.20-16.40
Mgr. Klára Sochorová
Barvíme (v) chemii aneb využití omalovánek, spojovaček a dalších aktivit s obrázky k opakování

16.40-17.00
RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Bádáme na téma Směsi

17.00-17.20
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
Aktivity podporující přírodovědné vzdělávání nadaných žáků

17.20-17.40
RNDr. Zdeněk Janků
Program ChemSketch ve výuce chemie

Sobota 5.10.2019

9.00-9.20
Mgr. Adéla Turčová
Mezipředmětové vztahy, aneb lze přírodovědné předměty učit společně?

9.20-9.40
RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.
Praktická výuka chemie – ukázka laboratoří

9.40-10.00
RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA
Jak ve výuce zaujmout a neodradit

10.00-10.20
Mgr. Milan Klečka, Ph.D.
Dětská univerzita na FPE ZČU v Plzni + ukázky vybraných experimentů se suchým ledem

10.20-10.40
Doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Polemika nad problematikou výuky tematiky „Roztoky“

10.40-11.10 Přestávka

11.10-11.30
Prof. Ing. Karel Kolář, CSc., RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D., RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
Experimentální cykly ve výuce chemie – vápník

11.30-11.50
Ing., Mgr. Václav Valda
Mikroskopování v chemické laboratoři

11.50-12.00
Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Závěr VIII. VNU chemie

Program v PDF zde