Program

Vystoupení jednotlivých vyučujících s ukázkami a pokusy na téma:

  • jak učíme jednotlivá témata chemie teoreticky a prakticky
  • co se nám osvědčilo a co naopak nikoli
  • školní chemická laboratoř a její vybavení
  • jaké máme zkušenosti s používáním informačních a komunikačních technologií

Podrobný program připravujeme.