Program

Pátek 1. 10. 2021

9.15EXKURZE / sraz účastníků exkurze u vchodu do školy, Procházkova 303.
12.00OBĚD / sraz účastníků před restaurací, restaurace Pohoda, Horská 7
13.15—13.30REGISTRACE
13.30—13.40Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Zahájení IX. VNU chemie
13.40—14.00Mgr. Bc. Roman Hásek, Ph.D.
Představení VOŠZ, SZŠ a OA
14.00—15.40Dr. Michael Londesborough, Ph.D.
Zajímavé chemické exprimenty
15.40—16.00Prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Možnosti využití experimentálních cyklů ve výuce chemie na základních školách
(Projekt Erasmus+ STEMkey)
16.00—16.20PŘESTÁVKA
16.20—17.00Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Chemie a STEM vzdělávání (Projekt Erasmus+ STEMkey)
17.00—17.20Doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
Využití použitých mobilních zařízení pro výuku chemie
17.20—17.40RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Vybrané mobilní aplikace do výuky chemie
17.40—18.00Mgr. Michaela Pavlíková
Happy Atoms
18.00—18.20RNDr. Veronika Machková, Ph.D.
Komiksy ve výuce chemie
od 20.00Společenský večer
restaurace Pohoda, Horská 7

Sobota 2. 10. 2021

8.50—9.10Doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.
Mořské akvárium jako prostředek pro podporu konstruktivistického pojetí výuky
9.10—9.40Ing. Mgr. Miluše Matějcová / Mgr. Bc. Roman Hásek, Ph.D.
Virtuální exkurze po pracovišti Oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie
9.40—10.00Mgr. Adéla Turčová
Využití virtuální reality při výuce chemie
10.00—10.20PŘESTÁVKA
10.20—10.40Mgr. Bc. Roman Hásek, Ph.D.
Radioaktivita ve školním experimentu
10.40—11.00PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. / Mgr. Kateřina Tláskalová
Zajímavé experimenty s vybranými přechodnými prvky
11.00—11.20RNDr. Markéta Bludská
Vyčíslování chemických rovnic bez oxidačních čísel
11.20—11.40Mgr. Miroslava Bělochová
Pár napadů do výuky
11.40—12.00RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D.
Představení projektu a tábora GEM
12.00—12.20Ing. Hana Doušová, Ph.D.
Představení popularizační činnosti FChT Univerzity Pardubice
12.20—12.25PMgr. Bc. Roman Hásek, Ph.D.
Závěrečné slovo ředitele školy
12.25—12.30Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Závěr IX. VNU chemie

Program v pdf ke stažení zde