Registrace

Registrační poplatek zahrnuje účast na semináři, exkurzi, oběd a účast na společenském večeru 14. 10. 2022. Účast je potřebné objednat v registračním formuláři předem.
Objednané ubytování je možné zrušit bezplatně do 30. 9. 2022, později podléhá stornopoplatku 100% ceny ubytování.
Platby za registrace probíhají na základě námi vystavené faktury po 30. 9. 2022. Faktury zasíláme pouze elektronicky na e-mail uvedený v registraci.

Ceny:

  • registrace aktivní účastník – 900 Kč
  • registrace účastník – 1500 Kč
    ceny včetně DPH