Program

9:45 Sraz účastníků exkurze před vchodem Pevnosti poznání

Po skončení přesun na oběd do menzy UP Křížkovského, Křížkovského 8. Stravenky (polévka, hlavní jídlo, nápoj) obdržíte od zástupce agentury po exkurzi, nebo v menze.

Po obědě zahájení Veletrhu. Zahájení proběhne ve Freskovém sále a dále bude pokračovat v učebně fyziky ve druhém patře.

Večeře se bude konat ve Svatováclavské Restauraci od 19:30 h.
Křížkovského 844/3
Z hotelu je to cca 15min chůze.